• 3
  • 4
  • 5
  • 6

معرفی

شرکت زیست فناوری کارا در آذر ماه سال 1392 توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان شركت دانش بنيان شناخته شده است

طرح های ترویجی

شرکت صنایع زیست فناوری کارا با بیش از پنجاه طرح ترویجی درمناطق مختلف کشور با تنوع آب وهوایی، که دال بر اثرکودهای ارگانیک میباشد.

کود ارگانیک

کود بیولوژیک به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند

طرحهای پایلوت

طرحهای پایلوت شرکت صنایع زیست فناوری کارا که نشاندهنده اثر کودهای ارگانیک وبیولوژیک برمحصولات کشاورزی،زراعی و باغی

شرکت صنایع زیست فناوری کارا

شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو (سهامی خاص) با هدف تولید فرآوردههای بیوتکنولوژی ، به عنوان حاصلخیزکننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، در سال1384 تاسیس شد. سهامداران شرکت متشکل از گروه بخش خصوصی و گروه شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) می باشد.

بیشتر بخوانید

آخرین اخبار و مقالات

شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو (سهامی خاص) با هدف تولید فرآوردههای بیوتکنولوژی ، به عنوان حاصلخیزکننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، در سال1384 تاسیس شد. سهامداران شرکت متشکل از گروه بخش خصوصی و گروه شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) می باشد.

ظفر-خیابان کازرون شمالی-خیابان چهاردهم-پلاک9-طبقه اول

44787371

خبرنامه