استفاده از کود زیستی نیتروکارا و نتیروکارای طلائی در کشت کلزا- دزفول. 

جهت مشاوره توسط کارشناسان منطقه و دریافت اطلاعات تکمیلی با ما در ارتباط باشید.