متخصصان شرکت زیست فناوری کارا  با توجه به اهمیت آمینواسیدها در گیاهان، اقدام به تولید محصولی حاوی اسید آمینه‌های مورد نیاز گیاه از جمله پرولین، سیستئین،تریپتوفان، هیومیک اسید ، فولیک اسید و …کرده‌اند.

کود ال-آمینوکارا یک فرمولاسیون معدنی_ آلی حاوی 10% از آمینواسیدهای گروهL  ( آمینواسیدهای قابل جذب توسط گیاه) است که به تولید پروتئین در گیاه منجر می­شود. این فرمولاسیون طی فرآیند هیدرولیز آنزیمی پروتئین­ سویا براساس دانش فنی متخصصین این شرکت و توسط راکتورهای پیشرفته تولید شده است.

 

تاثیر کود اِل آمینوکارا بر گیاه:

۱-  تقویت دیواره سلولی و ایجاد توازن آب در سلول­های گیاهی، افزایش مقاومت گیاه به تنش سرمازدگی که برای کشاورزان بسیار کلیدی و مهم می باشد.
2- مقابله با اکثر تنش ها از قبیل عوارض ناشی از مصرف علفکش ها، عوارض اختلاط نابجا کود یا سم. 
3- مقاوم سازی گیاه در برابر آفات و بیماری ها
4- پیش رس کردن میوه ،جهت ورود به بازار و فروش با قیمت های بسیار بالاتر.
5- کود دارای ویژگی کلات کنندگی عناصر ریزمغذی است و با تسهیل جذب این عناصر باعث بهبود رشد و سیستم ریشه­  ای گیاه می­شود.
6- افزایش فتو سنتز
7-استفاده از کود در مراحل قبل از گل­دهی سبب افزایش میوه دهی و در مراحل میوه دهی سبب افزایش کیفیت و سایز میوه می­گردد.
8- افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاک
9- غلظت بالای اسید آمینه های پرولین ، سرین ، گلیسین و غلظت بالای  هورمون اکسین در این گیاه.
10- قابل اختلاط با اکثر کودها و سموم شیمیایی( قبل از اختلاط، در حجم کم تست بفرمایید).