در روز سه شنبه مورخ 2 بهمن ماه 1397 سفیر كشور ساحل عاج و تیم همراه جهت بازدید از کارخانه صنایع زیست فتاوری کارا واقع در شهرک صنعتی کاوه، در محل كارخانه حضور يافتند. در این بازدید ابتدا خلاصه ای در مورد تاریخچه، بازارهاي هدف و دستاوردهای چند ساله شرکت صنایع زیست فناوری کارا از ابتدای فعالیت آن تا کنون ارائه شد که بسیار مورد استقبال ایشان و همراهان قرار گرفت. بعد از صحبت های بسیار در مورد فعالیت ها و شرایط تجاری صنایع زیست فناوری کارا بازدید از بخش های مختلف کارخانه از جمله آزمایشگاه تحقیق و توسعه  R&D، سالن تولید، سالن بسته بندی و توسعه محصولات، انبار و بخش اداری و  اتاق کنترل صورت پذيرفت. در این بازدید سفیر كشور ساحل عاج از همکاری ایران و ساحل عاج  ابراز خوشحالی نموده و آرزوی موفقیت برای این تیم داشتند. این بازدید، دریچه ای دیگر برای شرکت صنایع زیست فناوری کارا در صادرات تولیدات این کارخانه  می باشد.