شركت صنايع زيست فناوري كارا در سال 1384 با هدف تجاري سازي توليد كود بيولوژيك موضوع اختراع تكنولوژي توليد كود بيولوژيك از منبع باكتري ازتوباكتر ايراني كه در سال 1382 به ثبت رسيده بود، بعداز اخذ مصوبه كميته گسترش صنعت، سازمان گسترش و نوساي صنايع با مشاركت 40 درصدي شركت ليدكووابسته به سازمان گسترش تاسيس شد.

كارخانه و خط توليد فرمنتيشن با ظرفيت 12000 ليتر كه تماما توسط متخصصين داخلي طراحي و ساخته شده، با عنوان طرح ويژه وزارت صنايع در ابتداي سال 1388 توسط وزير وقت صنايع افتتاح شد. ازافتخارات ديگر اين شركت انتخاب طرح توليدي اين شركت به عنوان طرح منتخب در بخش شكوفايي درسال 1389 در اولين جشنواره نوآوري و شكوفايي مي باشد.اين شركت بعد از ارتقا محصولات خود در سال 1390 موفق به صادرات 5000 بسته كود بيولوژيك نيتروكارا به كشور زيمبابوه شد.در سال 1391 محصول اين شركت موفق به دريافت گواهي عدم منع مصرف از وزارت جهاد کشاورزی شد. درسال 1391 براساس استانداردهای وزارت کشاورزی آمریکا  (USD/NOP) ،وزارت کشاورزی ژاپن(JAS )،اتحادیه اروپا (EU) ، موفق به اخذ گواهی نهاده ارگانیک از شرکت CERES آلمان شد.در همان سال 45000 بطري از محصول نيتروكارا طلايي به كشور ساحل عاج شد. همچنين در سال 1391 به عنوان كارآفرين شناخته شد.سال 1392 اين شركت توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان شركت دانش بنيان شناخته شد.در سال 1393 محصولات شركت موفق به دريافت گواهي تطبيق محتواشد.اين محصول در سال 1393 و براساس سفارش طرف تجاري شركت ميزان 300 هزار بطري نيتروكارا طلايي به ساحل عاج صادر شد. از زمان تاسيس اين شركت تا كنون توسط بخش تحقيق و توسعه شركت تعداد 6محصول كودزيستي جديد به مرحله توليد رسيده و همچنين بعد از انجام تحقيقات لازم 4 محصول زيست مهارگر نيز به مرحله توليد پايلوت رسيده است.در سال 1394 به عنوان كارآفرين برتر در حوزه زيست فناوري برگزيده شده است. و در سال 1394 نيزكودهاي زيستي اين شركت موفق به اخذ گواهي ثبت از اداره ثبت مواد كودي موسسه تحقيقات خاك و آب شد.