_

زمستان زمانی مناسب برای اقداماتی است که انجام آنها موجب کم شدن خسارت آفات در بهار و تابستان و در نهایت، کاهش نیاز به سمپاشی در این فصول می‏گردد. یکی از مؤثر­ترین اقدامات، هم برای درختان منازل و هم باغ‌های وسیع، سمپاشی زمستانه (پیش‌بهاره) است.

✅ در زیر نکات مهمی که برای سمپاشی زمستانه باید مورد توجه قرار گیرد به اختصار ذکر میشود:

۱-سمپاشی زمستانه را بعد از انجام هرس درختان انجام دهید.
۲- حداقل یک هفته قبل از تورم جوانه ها عملیات سمپاشی را انجام دهید.
۳- سمپاشی را ترجیحاً با سمپاش های موتوری انجام دهید و حتی المقدور از سمپاش های پشتی به علت کارایی کمتر استفاده نکنید.
۴- سمپاشی باید به گونه ای باشد که محلول سمی مثل قطرات باران از روی شاخه درختان به پایین بچکد.
۵- تنه درختان از شاخه ها هم مهمتر است. پس سمپاشی تنه درختان و حتی سایه انداز درختان را هم فراموش نکنید.
۶- قبل از مصرف روغن یا سموم ابتدا آنها را در مقداری آب ولرم به خوبی حل نمایید و سپس در مخزن سمپاش بریزید.
۷-قبل از مصرف سموم و یا روغن به تاریخ مصرف محصول دقت نمایید.
۸-فاصله سمپاشی تا بارندگی از ۲۴ ساعت کمتر نباشد اما فاصله سه روز مناسب است.
۹- در هنگام سمپاشی و برای جلوگیری از آسیب سموم حتماً از دستکش، کلاه، عینک،لباس کار، ماسک و عینک و حتی چکمه استفاده نمایید.
۱۰- در حین عملیات سمپاشی از هرگونه خوردن و آشامیدن پرهیز نمایید.
۱۱-پس از پایان عملیات سمپاشی، خوردن یک لیوان شیر از توصیه های دیگر ما برای شماست.
۱۲- پس از پایان سمپاشی مخزن سمپاش ها را به دقت بشویید.
۱۳- از بکار بردن مخلوط های سم باقیمانده در سمپاش ها که برای مدت طولانی باقی مانده است پرهیز کنید.
۱۴- لطفاً از ریختن باقیمانده مخلوط های سمی در آبهای زیرزمینی و یا آبهای روان اکیداً خودداری نمایید.
۱۵-در صورتی که پس از سمپاشی احساس سردرد، سرگیجه و تهوع داشتید سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.