به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ضا پورفلاح در جلسه پروژه مشارکتی مرکبات در روستای دازمیرکنده از توابع مرکز شهید بسطامی پنبه زارکتی شهرستان ساری، درباره ریزش مرکبات گفت: کود‌های پتاسه و کلسیم در انبارداری میوه نقش مهمی دارند و این کود دهی ۲۰ تا ۲۵ مرداد ماه باید به اتمام برسد، در غیر این صورت، بافت میوه، آبکی و انبارداری خوبی ندارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری ۲۰ تا ۲۵ مرداد را زمان پایان کوددهی به مرکبات برای بار دهی مناسب اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا پورفلاح در جلسه پروژه مشارکتی مرکبات در روستای دازمیرکنده از توابع مرکز شهید بسطامی پنبه زارکتی شهرستان ساری، درباره ریزش مرکبات گفت کود‌های پتاسه و کلسیم در انبارداری میوه نقش مهمی دارند و این کود دهی  ۲۰ تا ۲۵ مرداد ماه باید به اتمام برسد، در غیر این صورت، بافت میوه، آبکی و انبارداری خوبی ندارد.

وی با بیان اینکه اولین آبیاری مرکبات باید با حجم کمتر انجام شود تا ریشه توان تنفس را داشته باشد، ادامه داد: اگر آبیاری سنگین انجام شود، ریشه دچار خفگی شده و توان انتقال مواد غذایی را ندارد و نگهداری میوه روی درخت امکان پذیر نیست و سبب ریزش میوه می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری خاطرنشان کرد: برای مصرف، باید از کود‌های شیمیایی ماکرو و میکرو استفاده شود.

این مسئول با بیان اینکه اوره، فسفات، پتاس، منیزیم، کلسیم و گوگرد، جزء عناصر پرمصرف و از کود‌های ماکرو است، اضافه کردکود‌های حاوی عناصر آهن، روی، منگنز و مولیبدن کود‌های میکرو هستند.

پورفلاح با اشاره به اینکه PH خاک در جذب مواد غذایی موثر است، گفت: PH مناسب خاک برای مرکبات پایه نارنج ۶ تا ۷ است که برای پایه‌های سه برگچه‌ای ۵ تا ۵.۵ است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری با بیان اینکه عناصری که کمبود آن‌ها در برگ، سبب زردی می‌شود در ساخت کلروفیل نقش دارد، ادامه دادپتاس در افزایش مقاومت گیاه به باز و بسته شدن روزنه‌های برگ و انتقال مواد به ریشه و برعکس نقش دارد.

پورفلاح یادآور شد: مصرف زیاد کود به خصوص کود‌های ازته سبب جوانه زنی می‌شود چراکه نسبت ازت به کربن در گیاه تغییر می‌کند و سبب جوانه زنی بی موقع می‌شود.