آکوا میکرو کارا
آکوا میکرو کارا یک تقویت کننده ی رشد بیولوژیکی و کاملا طبیعی برای گیاهان آبزی است. فرمولاسیون
پیچیده این مکمل شامل فیتوهورمونها، مواد معدنی و مواد مغذی (منیزیم، کلسیم، بُر، کلر، آهن، مس،
منگنز، مولیبدن، سدیم و روی ) است که به طور چشمگیری رشد ریشه و شاخه ها را در گیاهان آبزی
تحریک میکند. فتوهورمونها ترکیبات موثر در طیف گستردهای از فرآیندهای توسعه و نمو از جمله تقسیم
سلولی، تشکیل و فعالیت مریستمهای ساقه، القای بیان ژن فتوسنتز، پیری برگها، جوانه زنی بذور، رشد
ریشه و پاسخ به استرس است. مصرف منظم این مکمل، میزان جذب مواد معدنی و مقاومت به بیماریها را
افزایش میدهد. از دیگر ویژگیهای مهم این مکمل تامین نیتروژن گیاه از منبع اسیدهای آمینه گلایسین
و متیونین میباشد. این دو اسید آمینه علاوه بر تامین بخشی از نیاز نیتروژن گیاه، کمک موثری به رشد
گیاهان آبزی میکند.
مکمل آکومیکروکارا غیرسمی و کاملا ایمن برای گونه های مختلف گیاهی و ماهی و ارگانیسمهای آکواریومی
میباشد.
در طی 01 تا 01 روز اول پس از مصرف این مکمل، رشد سیستم ریشه ها افزایش مییابد که غیر قابل
مشاهده است سپس رشد برگ و ساقه گیاهان آبزی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
ویژگیها:
 مکمل فتوهورمون برای گیاهان آبزی و آکواریومی
 افزایش جذب مواد معدنی و مقاومت به بیماری
 افزایش تولید سیتوکینین ها و تحریک تقسیم سلول ها
 محرک رشد قابل توجهی شاخه و ریشه در گیاهان آبزی
 بهبود تعادل بیولوژیکی در آکواریوم
 فاقد نیترات و فسفات
دستور مصرف:
یک پیمانه  (1میلی لیتر) به ازای هر 01 میلی لیتر آب آکواریوم به طور روزانه برای حفظ رشد گیاه
پیشنهاد میشود.
 توجه شود که قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.