آکوا کربوکارا
کربن عنصری ضروری برای رشد گیاه
آکوا کربوکارا منبع کربنی بسیار قدرتمند و موثر برای گیاهان آکواریومی
 منبع ارگانیک کربن قابل دسترس برای گیاهان آکواریومی
 جایگزین مناسب تزریق Co2
 حذف جلبکهای آکواریومی
کربن عنصر بنیادی و اساسی برای تمامی موجودات زنده در طبیعت است. گیاهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، همه
گیاهان برای فتوسنتز و تولید مواد هیدرو کربنی به نور و یک منبع کربن نیاز دارند و این کربن به طور معمول از طریق
گاز 2Co موجود در هوا تامین میشود.
آکوا کربوکارا یک منبع غنی از کربن ارگانیک مایع قابل دسترس برای گیاه است. استفاده از این مکمل در کنار Co2
موجود در هوا به طور همزمان سبب افزایش میزان کربن و تولید مواد هیدروکربنی اولیه لازم برای تولید قند میگردد که
در نتیجه میزان رشد گیاه بیشتر میشود. کمبود طولانی مدت کربن در آکواریوم سبب نشت قند و سایر ریزمغذیهای
گیاه میشود که قابل جذب برای جلبکها (مثل جلبک رشته ای، جلبک پرز مانند سیاه، غبار سبز) است. در نتیجه، برگها
توسط جلبکها پوشیده شده و جذاب نیستند. کربوکارا راه حل این مشکل است. پس از دو هفته استفاده از کربوکارا رشد
گیاهان به طور چشمگیری افزایش می یابد و این موضوع به خصوص در رابطه با گیاهان باتلاقی بسیار موثر است. در
نتیجه ی افزایش رقابت برای ریزمغذی ها و تغذیه و رشد خوب گیاه، شرایط برای رشد جلبک محدود شده و جلبکها از
بین میروند. این ترکیب برای شرایطی که افزودن Co2 موجب سطح خطرناک از pH میگردد نیز مناسب است. از دیگر
ویژگیهای این مکمل رفع کمبود آهن از طریق افزایش جذب آهن به فرم فروس است.
نحوه ی مصرف:
برای بار اول 1 پیمانه با حجم 5 میلی لیتر از مکمل برای هر 04 لیتر ( 14 گالن) آب آکواریوم استفاده شود. پس از آن بر اساس
تعداد گیاهان کشت شده در آکواریوم بر اساس دستورالعمل زیر، کوددهی به صورت روزانه انجام گیرد. لطفا توجه داشته
باشید که هر خط پیمانه حدود 1 میلی لیتر است.
آکواریوم با چند گیاه محدود: 1 میلی لیتر به ازای هر 144 لیتر آب آکواریوم
آکواریوم متوسط کاشت: 1 میلی لیتر به ازای هر 54 لیتر آب آکواریوم
آکواریوم کاملا کاشت شده: 1 میلی لیتر به ازای هر 55 لیتر آب آکواریوم
توصیه: از خوردن و آشامیدن خوددرای شود. در صورت برخورد با چشم، به سرعت با آب شسته شده و به پزشک مراجعه
شود.