کپسو آیرو کارا

کمبودآهن یکی از معمول ترین کمبودهادر تولیدات گلخانه ای است و اغلب pH بالای محیط علت آن است. عنصر آهنجهت تثبیت نیتروژن و تنفس ضروری می باشد، همچنین این عنصر بخشي از گروه کاتاليزوری در بسياري از آنزيم هاي اکسيداسيون و احيا است و جهت سنتز کلروفيل نيز موردنياز است.

با توجه به اهمیت این عنصر در گیاه و محدودیت­های جذب و انتقال و کمبود آن در خاک­های ایران شرکت زیست فناری کارا با تکیه بر دانش و تجهیزات خوداقدام به تهیه­ی این عنصر در فرم کپسول نموده است. این کپسول­ها حاوی 8/2% آهن قابل جذب توسط گیاه می باشد.

ویژگی­ها:

 

  • قابلیت استفاده در تمام مصارف گلخانه ای­، آپارتمانی، باغی و زراعی.
  • مصرف بسیار آسان، بدون نیاز به اختلاط با آب
  • ماندگاری بالای آهن درخاک گلدان جهت استفاده تدریجی گیاه از این عنصر
  • تأثیر سریع بر افزایش ریشه دهی و گلدهی و مهم تر سبزینگی گیاه
  • افزايش عملكرد و بهبود كيفيتمحصول
  • فاقد اثر سوء در محیط زندگی و گلخانه ها
  • افزایش دهنده مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
  • عدم رسوب در خاک های قلیایی و آهکی
  • ايجاد مقاومت در برابر آفات و بيماری­ ها و سرما
  • كاهش ضايعات از طریق تاثیر عنصر آهن در متابولیسم گیاه

 

تجزیه­ی ضمانت شده (w/w%)
8/2 % Fe 2+

مقدار مصرف :

یک کپسول به ازای هر بوته . تعداد دفعات مصرف در هر دوره­ی رشد گیاه با توجه به نیاز غذایی گیاه متفاوت است.

توصیه:

از مخلوط نمودن آن همزمان با ترکیبات مسی و سموم دارای فلزات سنگین و کودهایی حاوی فسفر بالا خودداری

 

گردد.

در زمان مصرف  به دليل حساسیت به نور آفتاب، توصيه می شود بلافاصله بعد از مصرف با خاک پوشانده شود.