• آمینوکلات کلسیم

  آمینوکلسیم کارا   آمینو کلات کلسیم کارا تامین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که بر پایه ترکيب آمينواسيدی طبيعي با کلسیم تولید شده است. در فناوري توليد اين کود، بیشینه کارايي جذب کلسیم توسط ريشه و برگ و توزیع بهتر داخل گیاه مورد توجه قرار گرفته است، این کود به دلیل […]

  بیشتر

 • آمینوکلات روی

  کود آمینوکلات روی در تحقیق انجام گرفته توسط محققین موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در  40 در­صد از خاک های مورد مطالعه، مقدار عنصر روی قابل استفاده توسط گیاه از حد بحرانی این عنصر پایین تر است. هم­چنین به دلیل مصرف فراوان فسفر و حضور آهک فراوان درخاک، در تمام محصولات زراعی و باغی کمبود […]

  بیشتر

 • ال-آمینوکارا

   کود ال-آمینو کارا آمینواسیدها عنصری مهم در فرآیند سنتز پروتئین­ها بوده. مطالعات نشان مي­دهدآمینواسيدها به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر روي فرآيندهاي فيزيولوژيكي و درمقابله با تنش­های محیطی، فرآیند فتوسنتز و تشکیل کلروفیل گیاه موثر می­باشند. در زمان‌هایی از دوره رشد (مانند هنگام پرشدن دانه یا رسیدن میوه) نیاز فیزیولوژیک گیاه به جذب عناصر غذایی […]

  بیشتر

 • کلات آهن

  آمینو کلات آهن قلیایی بودن خاک در اغلب زمین­های زراعی و باغی کشور موجب کاهش امکان جذب عناصر ریز مغذی  به­ ویژه آهن توسط ریشه می­گردد.عنصرآهندرخاك به صورت یونFe++ در کانی­هایی مثل هماتیت Fe2O3 وپیریت(FeS 2)وجود داردویکی ازعناصرضروري براي گیاه بوده ونقش اساسی درساختمان کلروپلاست دارد. کود آمینو کلات نسل جدید  از کودهای آهن شرکت […]

  بیشتر

شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو (سهامی خاص) با هدف تولید فرآوردههای بیوتکنولوژی ، به عنوان حاصلخیزکننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، در سال1384 تاسیس شد. سهامداران شرکت متشکل از گروه بخش خصوصی و گروه شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) می باشد.

ظفر-خیابان کازرون شمالی-خیابان چهاردهم-پلاک9-طبقه اول

44787371

خبرنامه