• کپسوکارا

  کود بیولوژیک کپسوکارا Bio-fertilizer CapsuKara محصول کپسوکارا ویژه گیاهان زینتی و گلخانه ­ای فرموله شده می باشد. این محصول حاوی میکروارگانیزم­ های مفید پیش برنده رشد گیاه یا PGPM است. این میکروارگانیزم ­ها شامل باکتری پیش برنده رشد Bacilliussubtilisبا حداقل جمعیت 107باکتری در هر گرم و قارچ­های پیش برنده رشد Trichodermaharzianum  و Penicilliumcitrinumهر یک با حداقل […]

  بیشتر

 • کپسو مولتی کارا

  کپسو مولتی کارا یک محصول تقویتی به فرم کپسول که برای استفاده­ی راحت و آسان ویژه گیاهان گلخانه­ای و زینتی فراهم شده است. این محصول به دلیل دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو به شکل متعادل تحریک کننده رشد و باروری گیاه بوده و تاثیر فوق­العاده­ای در طعم و مزه محصولات دارد. کپسو مولتی کارا […]

  بیشتر

 • کپسوآیروکارا

  کپسو آیرو کارا کمبودآهن یکی از معمول ترین کمبودهادر تولیدات گلخانه ای است و اغلب pH بالای محیط علت آن است. عنصر آهنجهت تثبیت نیتروژن و تنفس ضروری می باشد، همچنین این عنصر بخشي از گروه کاتاليزوری در بسياري از آنزيم هاي اکسيداسيون و احيا است و جهت سنتز کلروفيل نيز موردنياز است. با توجه به […]

  بیشتر

شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو (سهامی خاص) با هدف تولید فرآوردههای بیوتکنولوژی ، به عنوان حاصلخیزکننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، در سال1384 تاسیس شد. سهامداران شرکت متشکل از گروه بخش خصوصی و گروه شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) می باشد.

ظفر-خیابان کازرون شمالی-خیابان چهاردهم-پلاک9-طبقه اول

44787371

خبرنامه